Method of filtering styrene pollutants in water

Method of filtering styrene pollutants in water Using granular activated carbon combined with aeration through the insert tower can help filter Styrene contaminated water. Styrene is a colorless liquid organic substance, lighter than water, insoluble in water, volatile and has a sweet taste, but has an unpleasant odor when concentrated. Styrene is widely used to produce […]

Cộng Tác Viên

Công việc: – Tư vấn , cung cấp các thông số sản phẩm cho khách hàng. – Chào giá, thương thảo ký kết hợp đồng – Duy trì mạng lưới khách hàng sẵn có và mở rộng thị trường mới Yêu cầu: – Yêu thích lĩnh vực kinh doanh – Chăm chỉ, linh hoạt, giao […]

Facebook
Hotline
0903387995
Zalo
0903387995