Hiển thị 1–12 trong 45 kết quả

Sản phẩm Than hoạt tính dạng bột đang được cập nhật

Mời Quý khách xem các sản phẩm khác

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-1A

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 0408-1A Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 200 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-1B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0408-1B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 500 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-2A

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 0408-2A Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 400 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-2B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0408-2B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 600 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-3B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0408-3B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 700 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-4B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0408-4B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 800 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-5B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 0408-5B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 900 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-6B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0408-6B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 1000 [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-7B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0408-7B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 1100 [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-8B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 0408-8B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 1200 [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-1A

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-1A Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 200 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-2A

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 0612-2A Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 400 mg/g [...]