Hiển thị tất cả 8 kết quả

Than Hoạt tính Dạng Trụ

THAN HOẠT TÍNH DẠNG TRỤ 5MM

 Than hoạt tính dạng trụ 5mm chuyên dùng lọc nước ao nuôi cá tôm, thủy sản, xử lý khí thải,nước thải. Đường kính 5mm. Iodine:300mg/g max. Độ pH:9 – 11. Độ ẩm:5% max. Tỷ trọng:0.55 – 0.65g.ml

Than Hoạt tính Dạng Trụ

THAN HOẠT TÍNH GÁO DỪA 3MM CAO CẤP

Than hoạt tính gáo dừa 3mm cao cấp: khử mùi, xử lý khí thải,nước thải, hút khí. Đường kính 3mm. Độ pH:9 – 11. Tỷ trọng:0.6 – 0.7g/l. Iodine: 300 - 500mg/g

Than Hoạt tính Dạng Trụ

THAN HOẠT TÍNH DẠNG TRỤ 3MM

Than hoạt tính dạng trụ 3mm: lọc nước ao nuôi cá tôm, thủy sản, xử lý khí thải,nước thải. Đường kính 5mm. Độ pH:9 – 11. Tỷ trọng:0.55 – 0.65g.ml

Than Hoạt tính Dạng Trụ

THAN HOẠT TÍNH GÁO DỪA 5MM CAO CẤP

Hình trụ, đường kính 5mm. Iodine:300 - 500mg/g. Độ pH:9 – 11. Độ ẩm:5% max. Tỷ trọng:0.7 – 0.85g.ml. Sản phẩm cao cấp chuyên dùng để xử lý nước thải, lọc khí công nghiệp……

Than Hoạt tính Dạng Trụ

THAN HOẠT TÍNH DẠNG TRỤ 10mm

Dạng trụ, đường kính 10mm. Iodine:300-500mg/g. Độ pH:9 – 11. Độ ẩm:5% max. Tỷ trọng:0.55 – 0.7g.ml. Dòng sản phẩm cao cấp chuyên dùng để xử lý nước thải, lọc khí công nghiệp......

Than Hoạt tính Dạng Trụ

THAN HOẠT TÍNH GÁO DỪA 10MM

- THAN HOẠT TÍNH GÁO DỪA: dạng trụ, đường kính 10mm. Tỷ trọng: 0.5g/ml- 0.65g/ml. Chuyên dùng để xử lý nước thải, khí thải....

Than Hoạt tính Dạng Trụ

THAN HOẠT TÍNH GÁO DỪA 15MM CAO CẤP

Dạng trụ, đường kính 15mm. Iodine:300-500mg/g. Độ pH:8-12. Độ ẩm:5% max. Tỷ trọng:0.75 – 0.9g.ml. Sản phẩm cao cấp chuyên dùng để xử lý nước thải, lọc khí công nghiệp……

Than Hoạt tính Dạng Trụ

THAN HOẠT TÍNH DẠNG TRỤ 15MM

Dạng trụ, đường kính 15mm. Iodine:300mg/g max. Độ pH:9 – 11. Độ ẩm:5% max. Tỷ trọng:0.7 – 0.85g.ml. Chuyên dùng để xử lý nước thải, lọc khí công nghiệp……

Facebook
Hotline
0903387995
Zalo
0903387995