Hiển thị tất cả 6 kết quả

Than Hoạt tính Dạng Trụ

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG -Model 5B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG TRỤ Kích thước: đường kính viên than từ 3 – 5mm Iodine: 900 – 1200 mg/g CTC: 45-65% Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro:  3% max Tỷ trọng: 650 – 750 kg/m3 Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa [...]

Than Hoạt tính Dạng Trụ

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – Model 15A

Dạng trụ, đường kính 15mm. Iodine:300-500mg/g. Độ pH:9 – 11. Độ ẩm:5% max. Tỷ trọng:0.75 – 0.9g.ml. Dòng sản phẩm cao cấp chuyên dùng để xử lý nước thải, lọc khí công nghiệp……

Than Hoạt tính Dạng Trụ

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – Model 15B

Dạng trụ, đường kính 15mm. Iodine:300mg/g max. Độ pH:9 – 11. Độ ẩm:5% max. Tỷ trọng:0.7 – 0.85g.ml. Chuyên dùng để xử lý nước thải, lọc khí công nghiệp……

Than Hoạt tính Dạng Trụ

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG-Model 10A

Dạng trụ, đường kính 10mm. Iodine:300-500mg/g. Độ pH:9 – 11. Độ ẩm:5% max. Tỷ trọng:0.55 – 0.7g.ml. Dòng sản phẩm cao cấp chuyên dùng để xử lý nước thải, lọc khí công nghiệp......

Than Hoạt tính Dạng Trụ

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG-Model 10B

- Dạng trụ, đường kính 10mm.Iodine: 300mg/g max. Độ ẩm : 5% max. Tỷ trọng (density) : 0.5 - 0.65g.ml. Chuyên dùng để xử lý nước thải, lọc khí công nghiệp......

Than Hoạt tính Dạng Trụ

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG-Model 5A

Dạng trụ, đường kính 5mm. Iodine:300mg/g max. Độ pH:9 – 11. Độ ẩm:5% max. Tỷ trọng:0.7 – 0.85g.ml. Dòng sản phẩm cao cấp dùng để xử lý nước thải, lọc khí công nghiệp……

Hotline
0903172969
Zalo
0903172969