Category Archives: Tài Liệu

GIỚI THIỆU VỀ THAN HOẠT TÍNH

cháy đen.jpg

GIỚI THIỆU VỀ THAN HOẠT TÍNH Than hoạt tính là một vật liệu dạng cacbon đã được xử lý để mang lại một cấu trúc xốp, do đó có diện tích bềmặt rất lớn. Thành phần chính của than hoạt tính là nguyên tố cacbon ở dạng vô định hình, hàm lượng khoảng 85-95%. Ngoài […]

Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra Iodine của than hoạt tính – ASTM D 4607 – 94

Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra Iodine của than hoạt tính – ASTM D 4607 – 94 1.PHẠM VI 1.1 Phương pháp kiểm tra này bao gồm việc xác định về mức độ hoạt hóa của than chưa sử dụng hoặc tái sinh bởi sự hấp phụ Iodine từ quá trình hòa tan trong nước. […]

Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra tỷ trọng của than hoạt tính – ASTM D 2854-86

Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra tỷ trọng của than hoạt tính – ASTM D 2854-86 1. PHẠM VI: 1.1  Phương pháp kiểm tra này bao gồm việc xác định tỷ trọng của than hoạt tính. Vì mục đích của phương pháp kiểm tra này nên than hoạt tính dạng hạt được xác định ở […]

Standard Test Method for Apparent Density of Activated Carbon – ASTM D 2854-96

Standard Test Method for Apparent Density of Activated Carbon – ASTM D 2854-96 1-Scope 1.1  This test method covers the determination of the apparent density of granular of activated carbon. For purposes of this test method, granular of activated carbon is defined as a minimum of 90% being larger than 80 mesh. 1.2   This standard does […]

Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra độ pH của than hoạt tính – ASTM D 3838-80

Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra độ pH của than hoạt tính – ASTM D 3838-80 PHẠM VI 1.1 Phương pháp kiểm tra này quyết định độ pH trong nước chiết suất từ than hoạt tính. 1.2 Tiêu chuẩn này không nhằm vào vấn đề an toàn, nếu có thì chỉ liên quan đến sử […]

Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra hàm lượng tro của than hoạt tính – ASTM D 2866-89

Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra hàm lượng tro của than hoạt tính – ASTM D 2866-89 PHẠM VI 1.1 Phương pháp kiểm tra này mô tả quy trình xác định tổng hàm lượng tro của than hoạt tính 1.2 Tiêu chuẩn này không đề cập đến các vấn đề an toàn, nêu có thì chỉ […]

Standard Test Method For Total Ash of Activated Carbon – ASTM D 2866-89

Standard Test Method For Total Ash of Activated Carbon – ASTM D 2866-89 1    Scope. 1.1  This test method describes a procedure for the determination of total ash content of activated carbon.   1.2  This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user […]

Standard Test Method For Moisture in Activated Carbon – ASTM D 2866-89

Standard Test Method For Moisture in Activated Carbon – ASTM D 2866-89 1-Scope. 1.1 This test methods provide two procedures for the determination of the moisture content of activated carbon. The procedures may also be used to dry samples required for other tests. The oven-drying method is used when water is the only volatile materials […]

Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra độ ẩm trong than hoạt tính – ASTM D 2867-99

PHẠM VI 1.1 Phương pháp kiểm tra này cung cấp 2 quy trình để xác định về độ ẩm của than hoạt tính. Những quy trình này cũng có thể được áp dụng đối với mẩu khô cho những test khác. Sấy được sử dụng khi nước chỉ là phần vật liệu dễ bay hơi […]

Facebook
Hotline
0903387995
Zalo
0903387995