Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra hàm lượng tro của than hoạt tính – ASTM D 2866-89

Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra hàm lượng tro của than hoạt tính – ASTM D 2866-89

  1. PHẠM VI

1.1 Phương pháp kiểm tra này mô tả quy trình xác định tổng hàm lượng tro của than hoạt tính

1.2 Tiêu chuẩn này không đề cập đến các vấn đề an toàn, nêu có thì chỉ liên quan đến cộng dụng của nó . Người sử dụng có trách nhiệm thiết lập tiêu chuẩn toàn thích hợp, bảo vệ sức khỏe và đưa ra giới hạn phù hợp trước khi sử dụng.

Bài viết được xem nhiều nhất: than hoạt tính xử lý nước

  1. TÀI LIỆU THAM KHẢO

2.1 Tiêu chuẩn ASTM

D 2867 Phương pháp kiểm tra độ ẩm than hoạt tính

E 177 Phương pháp sử dụng các thuật ngữ độ chính xác và chênh lệch trong phương pháp kiểm tra ASTM

E 691 Phương pháp hướng dẫn nghiên cứu thí nghiệm nội bộ nhằm xác định độ chính xác của phương pháp kiểm tra.

Bài viết được xem nhiều nhất: than hoạt tính lọc nước

3.TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

Đặt một mẫu than hoạt tính khô đã cân sẵn vào lò nung trong nhiều giờ. Khi thu được một trọng lượng không đổi, làm nguội cốc nung trong bình hút ẩm và cân lại. Trọng lượng than hóa tro được biểu thị bằng % trọng lượng ban đầu.

  1. Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG

Trong trường hợp sử dụng cụ thể, số lượng và thành phẩm tro có thể ảnh hưởng đến các đặc tính mong muốn nào đó của than hoạt tính

  1. THIẾT BỊ

5.1 Lò nung, có khí lưu thông, có thể điều chỉnh nhiệt độ ± 25 0C ở 650 0C

5.2 Cốc nung chịu nhiệt.

5.3 Cân phân tích có độ nhạy 0,1 g

5.4 Bình hút ẩm

5.5  Lò nung có thông khí, có thể điều chỉnh nhiệt độ giữa 145-155 0C

  1. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

6.1 Đốt cốc nung trong lò nung ở nhiệt độ 650 ± 25 0C  trong 1 giờ. Đặt cốc vào bình hút ẩm, làm nguội bằng nhiệt độ trong phòng và cân một lượng độ chính xác 0,1 mg

6.2 Làm khô mẫu than hoạt tính đó ở nhiệt độ  150 ± 5 0C cho đến khi thu được một trọng lượng không đổi (thông thường 3 giờ là đủ)

Chú ý 1: một số than có thể tự cháy ở 150 0C. nhưng trong trường hợp này nên sử dụng carbon ẩm cùng với sự điều chỉnh độ ẩm (phù hợ với phương pháp D 2867) được áp dụng trong tính toán. Ở đây, nên bắt đầu đốt tro trong lò nung kín.

6.3  Cân một lượng than hoạt tính khô(độ chính xác 0,1 g) để mà lượng tro ước tính sẽ là 0,1 g khi cho vào cốc nung và đặt cốc nung vào lò ở nhiệt độ 650 ± 25 0C. Tro sẽ cần 3-16 giờ, phụ thuộc vào kích cỡ và loại than hoạt tính.  Tro được xem là hoàn tất khi thu được khối lượng không đổi.

6.4 Đặt cốc nung vào bình hút ẩm và để nguội bằng nhiệt độ phòng. Sau khi mẫu vừa nguội trong bình hút ẩm, từ từ cho không khí vào tránh để tro bay. Cân lượng độ chính xác gần bằng 0,1 g

  1. TÍNH TOÁN

7.1 Tính hàm lượng tro:

Tổng hàm lượng tro( %) = [(D-B)/ C-B)] x 100  

Trong đó,

B = trọng lượng cốc nung

C = trọng lượng của cốc và mẫu ban đầu

D = trọng lượng của cốc và mẫu hóa tro.

Bài viết được xem nhiều nhất: than hoạt tính dạng hạt

  1. ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ CHÊNH LỆCH

8.1 Độ chính xác

8.1.1 Chương trình kiểm tra trong phòng thí nghiệm nội bộ – Nghiên cứu nội bộ thực hiện trên mẩu đại diện của 3 loại than hoạt tính, trong đó kiểm tra hàm lượng tro của mẫu đại diện 3 loại than (dạng gáo Dừa (A), dạng than đá(B), dạng gỗ (C)) trong 6 phòng thí nghiệm.  Mỗi phòng thí nghiệm quan sát 3 lần đối với mỗi loại than hoạt tính trên 3 ngày.  Dữ liệu thiết kế và phân tích theo Phương pháp E 691

8.1.2 Kết quả kiểm tra- Số liệu chính xác nêu trong bảng 1 với các đơn vị đo lường  (%- trọng lượng hàm lượng tro) được dùng để so sánh 2 kết quả kiểm tra, mỗi kết quả là trung bình của 3 lần test.

Bảng 1- Độ Chính xác
Nguyên liệu A B C
Trung bình giá trị kiểm tra
95% giới hạn lặp lại
( trong phòng thí nghiệm)
95% giới hạn thực hiện lại
(Giữa 2 phòng thí nghiệm)
7.74
0.27
0.41
1.88
0.22
0.54
4.61
0.22
0.48

Ghi chú: Bản dịch tiếng Việt có thể không chính xác. Bạn nên thao khảo bản tiếng Anh.

Bài viết được xem nhiều nhất: than hoạt tính khử mùi

Mọi chi tiết về sản phẩm than hoạt tính như: Than hoạt tính xử lý nước, than hoạt tính lọc nước, than hoạt tính khử mùi..vv. với giá rẻ nhất chất lượng uy tín đảm bảo xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Trúc Vàng:

Website: thanhoattinhtrucvang.com
Địa chỉ: 88/20 đường Bùi Dương Lịch, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Email: trucvang08@gmail.com – congtruong10@gmail.com
Điện thoại: Mr.Oánh: 0916.158.711 – Mr.Trưởng: 0903.387.995 – Hotline: 028.6679.1517

 

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Facebook
Hotline
0903387995
Zalo
0903387995