Hiển thị một kết quả duy nhất

THÔNG SỐ /Parameter GIÁ TRỊ /Value PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA /Test Method Chỉ số Iodine (mg/g) Iodine Number Min 1100 [...]

DÒNG SẢN PHẨM THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT Model: TDH-TV-0612 THÔNG SỐ GIÁ TRỊ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA Parameter Value [...]

DÒNG SẢN PHẨM THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT Model: TDH-TV-0820 THÔNG SỐ GIÁ TRỊ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA Parameter Value [...]