Hiển thị 1–12 trong 50 kết quả

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-1A

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 0408-1A Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 200 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-1B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0408-1B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 500 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-2A

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 0408-2A Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 400 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-2B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0408-2B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 600 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-3B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0408-3B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 700 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-4B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0408-4B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 800 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-5B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 0408-5B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 900 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-6B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0408-6B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 1000 [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-7B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0408-7B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 1100 [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0408-8B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 0408-8B Cỡ hạt: 04×08 Mesh (tương đương 2.38 – 4.75mm) Iodine: 1200 [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-1A

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-1A Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 200 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-1B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-1B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 500 mg/g [...]