Hiển thị tất cả 10 kết quả

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-1A

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-1A Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 200 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro:  4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-1B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-1B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 500 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro:  4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-2A

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 0612-2A Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 400 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro:  3.5% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-2B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-2B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 600 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro:  4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-3B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-3B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 700 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro:  4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-4B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-4B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 800 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro:  4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-5B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 0612-5B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 900 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro: 4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-6B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-6B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 1000 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro: 4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-7B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-7B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 1100 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro: 4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-8B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 0612-8B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 1200 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro: 4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]