Hiển thị tất cả 10 kết quả

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612A

- Size 06x12mesh (1.4mm - 3.35mm). Chỉ số iodine: 500 - 600mg/g.  Với kết cấu lỗ xốp, diện tích tiếp xúc lớn, có khả năng hấp thụ mạnh các phân tử vô cơ, hữu cơ…..chuyên dùng để lọc nước , xử lí khí, hút ẩm….

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH GÁO DỪA – 8x30mesh

– Than hoạt tính gáo dừa 8x30mesh (0.5mm – 2.38mm). Chỉ số iodine: 800 – 900mg/g  Với kết cấu lỗ xốp, diện tích tiếp xúc lớn, có khả năng hấp thụ mạnh các phân tử vô cơ, hữu cơ…..chuyên dùng để lọc nước, tẩy màu, xử lí khí, công nghiệp hóa chất, y tế….

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-3B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-3B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 700 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro:  4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-1B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-1B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 500 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro:  4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-2A

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 0612-2A Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 400 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro:  3.5% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-2B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-2B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 600 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro:  4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-5B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 0612-5B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 900 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro: 4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-4B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-4B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 800 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro:  4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-6B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-6B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 1000 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro: 4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 0612-7B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 0612-7B Cỡ hạt: 06×12 Mesh (tương đương 1.4 – 3.35mm) Iodine: 1100 mg/g Độ pH: 9 – 11 Độ ẩm: 5% max Độ tro: 4% max Tỷ trọng: 0.44 – 0.6 g/ml Qui cách đóng bao: bao PP/PE, trọng lượng 25kg Than hoạt tính gáo dừa Việt [...]

Facebook
Hotline
0903387995
Zalo
0903387995