Hiển thị tất cả 10 kết quả

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 3060-1A

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 3060-1A Cỡ hạt: 30×60 Mesh (tương đương 0.25 – 0.5mm) Iodine: 200 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 3060-1B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 3060-1B Cỡ hạt: 30×60 Mesh (tương đương 0.25 – 0.5mm) Iodine: 500 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 3060-2A

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 3060-2A Cỡ hạt: 30×60 Mesh (tương đương 0.25 – 0.5mm) Iodine: 400 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 3060-2B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 3060-2B Cỡ hạt: 30×60 Mesh (tương đương 0.25 – 0.5mm) Iodine: 600 mg/g [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 3060-3B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 3060-3B Cỡ hạt: 30×60 Mesh (tương đương 0.25 – 0.5mm) Iodine: 700 [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 3060-4B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 3060-4B Cỡ hạt: 30×60 Mesh (tương đương 0.25 – 0.5mm) Iodine: 800 [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 3060-5B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG: 3060-5B Cỡ hạt: 30×60 Mesh (tương đương 0.25 – 0.5mm) Iodine: 900 [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 3060-6B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 3060-6B Cỡ hạt: 30×60 Mesh (tương đương 0.25 – 0.5mm) Iodine: 1000 [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 3060-7B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 3060-7B Cỡ hạt: 30×60 Mesh (tương đương 0.25 – 0.5mm) Iodine: 1100 [...]

Than Hoạt Tính Dạng Hạt

THAN HOẠT TÍNH TRÚC VÀNG – MODEL 3060-8B

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT – MÃ HÀNG 3060-8B Cỡ hạt: 30×60 Mesh (tương đương 0.25 – 0.5mm) Iodine: 1200 [...]